Zeer geslaagd optreden nabij De Moerkoal in Middelrode. 

Wat was het vrijdagavond 14 juli j.l. weer ouderwets gezellig op het Beukplein in Middelrode. Alles zat ook mee, mooi weer, veel publiek en een voortreffelijke verzorging door de vele vrijwilligers van de Moerkoal. De leden van “t Kumt Vaneiges hadden er ook duidelijk zin in en in 3 delen werden er liefst 27 liedjes ten gehore.  Onze muzikale vriend Hans Bogaards, in mei j.l. overleden, werd na de eerste korte pauze  met enkele toepasselijke liederen herdacht. Ook het lied “Brabander ben Ik” werd voor hem a capella gezongen. Een hartverwarmend applaus klonk er na afloop voor Hans als dank voor wat hij voor ons allen heeft betekend. Onder zijn motto, ‘t Kumt Goed, vervolgende ‘tKVE het programma met bekende en ook enkele nieuwe liedjes met en hoog lach en traan gehalte. Maar ook ‘t Winkelke van Zus van Sjefkes, mocht niet ontbreken. Tegen de klok van half tien ook  “Siërra Madre” en “het Dorpsfeest” en de stemming steeg ten top. Met al toegift “Skon war de Jonge tèd” kwam er een einde aan dit jaarlijks optreden van “t Kumt Vaneiges voor Dorpshuis de Moerkoal in Middelrode. 

error: Content is protected !!