14 juli ’t Kumt Vaneiges op het Beukplein Middelrode. 

Al jaren, zo net voor de vakantie, verzorgd ‘t Kumt Vaneiges een buitenoptreden op het terras van de Moerkoal en het Beukplein. Dit jaar op vrijdagavond 14 juli.
Op het programma staan ca. 25 liedjes waarvan ook enkele nieuwe liederen uit het omvangrijke repertoire. We beginnen om 19.00 uur.
Na de eerste korte pauze van omstreeks 20.15 uur zullen we de in mei j.l. overleden Hans Bogaards met enkel speciale liedje herdenken.

Hans zou gezegd hebben “’t Kumt goed”. Ook al missen we hem erg, hopen we er ook zonder Hans tot ca. 21.30 uur een gezellige muzikale avond van te gaan maken.

Gratis entree

error: Content is protected !!